Tarjoamme koneurakointipalveluita kiinteistönomistajille ja maanviljelijöille.

Talvikunnassapitopalveluita teemme perälevyllä, lumilingolla ja hinattavalla hiekoittimella.

Tienpientareiden niittoa teemme Ilsbo ketjumursaimella, jolla kerta-ajolla saadaan 1,6 metriä niitettyä piennarta. Ketjumurskaimella pystyy muskaamaan myös paksuja puita, jolloin pitkään hoitamattomat tiet saadaan hyvään kuntoon koneellisesti.

Puiden ja oksien lähikuljetuspalvelut tuotamme maataloustraktorilla. Traktorissa on 9 tonnia kantava metsäkärry, jossa on seitsämään metriin ulottuva nostin.

Puiden halkaisupalvelussa puut halkaistaan traktorikäyttöisellä hydraulihalkaisijalla. Puun paksuudella ei ole ylärajaa, kunhan puun pystyy nostamaan halkojalle. Palveluun kuulu traktori ja halkoja työmiehellä. Yhdistelmä on erinomainen pihapuiden klapituksessa, sillä menetelmä vaatii vain pienen tilan ja klapien laatu on erinomainen.