Metsänhoitotyöt on hyvä tehdä ajoissa , muuten puuston kasvu laskee ja laatu alenee. Teettämällä metsänhoitotyöt ammattilaisella metsän tuotto pysyy korkeana ja elinvoimaisena.

Tmi Atte Airikki on erikoistunut metsuripalveluihin. Ammattilaisena työn laatu ja metsänomistajan erikoistoiveet pystytään toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Taimikonhoito, ennakkoraivaukset, puiden lähikuljetuspalvelu, pihapuiden kaadot sekä metsurihakkuut erikoiskohteissa ovat yrityksen päätoimiala. Kalusto on uudenaikainen, työt hoituvat Stihl ja Husqvarna merkkisillä raivaus-ja moottorisahoilla.

Taimikonhoito

  • Taimikonhoidossa taimille turvataan riittävä kasvutila poistamalla varjostava puusto. Nuorilla taimilla voidaan joutua tekemään heinäys, jolloin heinät poljetaan taimen päältä maahan. Taimikonhoidolla vaikutetaan ensisijaisesti tulevan puuston laatuun. Metsän arvoon vaikuttaa eniten tukin määrä. Tukkipuuta ei tule jos taimikonhoito laiminlyödään, sillä laiminlöydyn taimikon laatu on mutkainen ja kasvu keskityy pituuteen.

Ennakkoraivaus

  • Ennakkoraivauksessa poistetaan tulevan harvennuksen tai metsän uudistushakkuun tieltä kaikki ainespuuta pienemmät puut ja pensaat. Näin hakkuukoneen kuljettaja näkee käsiteltävän puuston esteettömästi, jolloin työn tuottavuus ja laatu nousevat.

Pihapuut

  • Pihoissa kasvavat puut voivat muodostua riskiksi talolle ja rakennuksille, koska kasvava puu heikkenee iän myötä, jolloin myrskytuulet voivat kaataa puun. Puun voi kaataa suoraan tai haasteellisissa paikoissa nostokorista käsin. Apuvälineinä käytämme puuntyöntötunkkia ja lompakkotaljaa, jolloin puun pystyy kaatamaan tarkasti.
  • Kaadetun pihapuun runko voidaan tehdä polttopuiksi hydraulikäyttöisellä halkomakonella, joka pystyy halkaisemaan suurimmatkin pihapuut. Toinen vaihtoehto on että huolehdimme rungon poisviennin puutavarakuormaajalla
  • Puusta syntyneet hakkuutähteet, eli latvus ja oksat voidaan kuljettaa pois sopimuksen mukaan puutavarakuormaimella.

  • Metsurihakkuu
  • Metsurihakuu on koneella tehtyä hakkuuta verrattuna hellävaraisempi. Metsurityönä tehty hakkuu pystyy säilyttämään metsän aluskasvillisuuden ehjänä, metsurihakkuu on hyvä vaihtoehto näkyvillä paikoilla, kuten tienvarsilla ja tonttien lähellä. Metsurihakkuu voidaan tehdä milloin tahansa, joten asiakkaan tarpeet voidaan huomioida välittömästi.